edukacja

edukacja w Galerii BWA

edukacja do sztuki gotowi start! | 2012—18

projekt edukacyjno-artystyczny DO SZTUKI GOTOWI START!   Artyści oraz edukatorzy zaproszeni do projektu w 2012 roku: • Ignacy Czwartos — artysta, •  Monika Goetzendorf-Grabowska... 

edukacja klub sztuk

Klub Sztuk Galerii BWA — warsztaty twórczej aktywności Klub Sztuk przy Galerii BWA to warsztaty twórczej aktywności, w ramach których uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi... 

edukacja pstrykowisko

pstrykowisko — panel edukacyjny dla miłośników fotografii „Aparat fotograficzny jest nie tylko przedłużeniem oka, ale również umysłu. Może widzieć ostrzej, dalej, bliżej, wolniej i szybciej... 

edukacja warsztaty

sztuka (w) edukacji W ramach edukacji artystycznej od wielu lat odbywają się w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach warsztaty ekspresji... 

Organizowane w Galerii Sztuki Współczesnej BWA warsztaty, wykłady, oprowadzania kuratorskie poddają dyskusji tradycyjne schematy odbioru sztuki. Spotkania mają na celu przełamanie obiegowego stereotypu, według którego sztuka współczesna jest niezrozumiała i trudna w interpretacji. Wyrabianie w odbiorcach potrzeby kontaktu ze sztuką oparte zostaje na swobodnej formie spotkania w galerii (dostosowane do wieku uczestników). Poprzez odrzucenie intelektualnych analiz na rzecz kierowania się własnymi wrażeniami i odczuciami, sztuka staje się polem przygody dla otwartego odbiorcy.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 http://bip.katowice.eu/jednostki/BWA/