edukacja archiwum | 13.11

„Tysiąclecie” — akcja artystyczna Krzysztofa Żwirblisa w przestrzeni miasta

edukacja do sztuki gotowi start! | 2012—18

projekt edukacyjno-artystyczny DO SZTUKI GOTOWI START! Artyści oraz edukatorzy zaproszeni do projektu w 2018 roku: • Dominika Knapik — choreografka i tancerka, • Krzysztof Szlapa i... 

TAUZEN MONTAŻ WSPÓLNOTY — te słowa zostaną zainstalowane na alei B. Krzywoustego — nawiązują treścią i formą do napisu z żółtych liter OS. TYSIĄCLECIA znajdującego się w centralnej części osiedla. Według artysty nawiązują one do specyficznie pojmowanej swojskości i odrębności, jak również do utyskiwań na demontaż wspólnoty narodowej. Jakie znaczenie będą miały dla mieszkańców osiedla?
Akcja artystyczna będzie pierwszą próbą spotkania z mieszkańcami osiedla, na którym przewidywana jest realizacja akcji Muzeum społeczne, wiosną 2017 roku.

 

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 http://bip.katowice.eu/jednostki/BWA/