edukacja archiwum | 03.2012

warsztaty CERAMIKI — sposoby wykorzystania masy lejnej

edukacja klub sztuk

KLUB SZTUK Galerii BWA — warsztaty twórczej aktywności Klub Sztuk przy Galerii — warsztaty twórczej aktywności, w ramach których uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi... 

Ceramika (keramos gr. ziemia, glina) — tworzywa i wyroby otrzymywane w wyniku wypalenia odpowiednio uformowanej gliny.

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 http://bip.katowice.eu/jednostki/BWA/