wydarzenia mała przestrzeń | 28.04-4.06

Małgorzata Jabłońska „Neuro” — zapowiedź wystawy >>

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 http://bip.katowice.eu/jednostki/BWA/