wydarzenia mała przestrzeń | 3—26.02.2017

Efekty uboczne — wystawa w Małej Przestrzeni >>

edukacja klub sztuk | 25.02 i 4.03

warsztaty CERAMICZNE — tworzenie biżuterii >>

edukacja klub sztuk | 11.02.2017

oswajanie HAFTU — zapraszamy na warsztaty >>

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 http://bip.katowice.eu/jednostki/BWA/