wydarzenia główna galeria | 16.09.16

Atelier 34zero Muzeum prezentuje Atelier 340 Muzeum >>

wydarzenia mała przestrzeń | 30.09.2016

obrona pracy doktorskiej Łukasza Jastrubczaka >>

edukacja archiwum | 15.10.2016

warsztaty TKANIA KORALIKOWEGO na krosnach >>

wydawnictwa publikacje | 7.2016

Widmo — książka podsumowująca wystawę >>

http://www.facebook.com/pages/Katowice-Poland/Galeria-Sztuki-Wspolczesnej-BWA-w-Katowicach/128885767128773 http://bip.katowice.eu/jednostki/BWA/